Kopernik, Dünya’nın merkezde olduğu görüşünü yıkarak Güneş’in merkezde olduğu görüşünü ortaya attı. Onun sayesinde insanlar Güneş Sistemi ve Dünya’mız hakkında doğru bilgiye sahip oldular. Kopernik’in elinde diğer insanlardan farklı veriler yoktu, diğerleri gibi o da aynı gökyüzüne bakıyor ve aynı şeyleri görüyordu. Buna rağmen farklı ve doğru sonuçlara ulaştı, çünkü verileri diğerlerinden farklı analiz edip yorumladı. Böylece doğruya ulaştı ve bu doğru Dünya’yı değiştirdi.

Biz de verilerin tek başına anlam ifade etmediği ve doğru analiz yöntemleri ile Dünya’yı değiştirecek bilgilere ulaşılabileceğine inanarak 2012 yılında İstatistik Atölyesi’ni kurduk. Kurduğumuz günden bu yana “Türkiye’nin en çok güvenilen ve bilinen araştırma, analiz ve raporlama merkezi olmak.” vizyonuyla çalışmalarımıza soluksuz devam ediyoruz.

Yeteneklerimiz

Araştırma

Bilimsel ve sektörel araştırmalarda konuya en uygun anket hazırlayarak ve veriyi en doğru örneklem toplayarak en doğru bilgiye erişmenizi sağlıyoruz.

– Anket Hazırlama
– Online Anket Uygulama
– Yüz Yüze Anket Uygulama
– Telefonla Anket Uygulama
– Odak Grup Görüşmesi
– Mülakat hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Analiz

Araştırmalardan elde edilen verileri bilimsel temelli analiz tekniklerini kullanarak en doğru ve geçerli bilgiyi sizin için üretiyoruz.

– Frekans Analizi
– Karşılaştırma Analizi
– İlişki Analizi
– Etki Analizi
– Ölçek Analizi
– Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
– Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
– Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Analizi
– Zaman Serileri Analizi
– Ekonometrik Veri Analizi
– Biyoistatistik Analizi hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Eğitim

Araştırma tasarımı, anket hazırlama ve veri analizi eğitimlerimiz ile kendi araştırmalarınızı tasarlamanız ve analizlerinizi yapmanızı sağlıyoruz.

– Araştırma Tasarımı Eğitimi
– Anket Hazırlama Eğitimi
– Anket Uygulama Eğitimi
– SPSS İle İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi
– Excel İle İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi
– Raporlama Eğitimi hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Hizmetlerimiz

Akademik Danışmanlık

Bilimsel araştırma çalışması yapan tüm öğrenci ve akademisyenlere araştırma ve analiz desteği sağlıyoruz.

– Lisans Bitirme Projesi Analizi
– Yüksek Lisans Tez Analizi
– Doktora Tez Analizi
– Tıpta Uzmanlık Tez Analizi
– Makale Analizi
– Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Analizi
– TÜBİTAK Projesi Analizi hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Kurumsal Danışmanlık

Sektörel araştırma çalışması yapan tüm kurum ve kuruluşlara araştırma ve analiz desteği sağlıyoruz.

– Müşteri Araştırmaları ve Analizi
– Tüketici Araştırmaları ve Analizi
– Marka Araştırma ve Analizi
– Rakip Araştırmaları ve Analizi
– Çalışan Araştırmaları ve Analizi
– Bayi Araştırmaları ve Analizi
– Paydaş Araştırmaları ve Analizi
– Satış / Ciro / Karlılık Analiz hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Eğitimler

Akademik ve kurumsal eğitimlerimiz ile istatistiği uygulanabilir ve anlaşılabilir hale getiriyoruz.

– Akademisyen ve Öğrencilere Yönelik SPSS Analizi Eğitimi
– İnsan Kaynakları Uzmanlarına Yönelik Çalışan Araştırmaları ve Analizi Eğitimi
– Pazarlama Uzmanlarına Yönelik Müşteri Araştırmaları ve Analizi Eğitimi
– Satışçılara Yönelik Pazar Araştırmaları ve Analizi Eğitimi
– Yöneticilere Yönelik Satış / Ciro / Karlılık Analizi Eğitimi hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Duyurular / Etkinlikler

HYS AVM Müşteri Araştırmaları

HYS AVM müşterileri ile aylık olarak gerçekleştirdiğimiz müşteri araştırmaları tüm etkinliği ile devam ediyor. Her ay farklı bir konu müşteriye ilişkin iç görü yakalama amacıyla yürüttüğümüz araştırmalar sonucunda fark yaratan sonuçlara ulaşmaya devam ediyoruz.